สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

News
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาคสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ และศาลในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลศาลยุติธรรมหลักสูตร การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับระบบยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับ-ส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing Version 3) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลศาลยุติธรรมหลักสูตร การรายงานคดีสำคัญในศาลชั้นต้นและข้อสังเกตจากการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดี
วีดิโอเฉลิมพระเกียรติฯ

วีดิโอสอนการสืบพยานออนไลน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
image
image
image
image
image