สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

News
ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิรด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียน และสอบปากเปล่า ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
image
image
image
image
image