สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ในสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖

image เอกสารแนบ