สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6 เรื่อง การสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6 เรื่อง การสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 


image เอกสารแนบ