สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ

image เอกสารแนบ