สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

อาคารศาลแขวงพิษณุโลก ชั้น 3,

ถนนวังจันทน์, ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055 258 566

โทรสาร  055 258 226

 

 อีเมล์

jor6@coj.go.th

 

 Social