สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

คำสั่งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายการกำกับดูแลคดีของศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖

image เอกสารแนบ