สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จัดซื้อจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 23.8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 17 ชุด)

image เอกสารแนบ