สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

image เอกสารแนบ