สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลศาลยุติธรรมหลักสูตร การรายงานคดีสำคัญในศาลชั้นต้นและข้อสังเกตจากการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดี

image เอกสารแนบ