สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

รับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

image เอกสารแนบ