สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 รับสมัครเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาคสอง สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และเปิดเรียนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ค่าลงทะเบียนภาคเรียนละ 1,000 บาท สามารถดาวโหลดเอกสารใบสมัครได้ตามไฟล์แนบ

image เอกสารแนบ